Generel information om medlemskab
Frederiksberg bueskydning deler hal- og træningsfaciliteter med andre idrætter i Kedelhallen på Nyelandsvej. Træningstiderne bliver tildelt af Frederiksberg Idrætsunion fra år til år. Det betyder, at vi kun har mulighed for at optage nye medlemmer, når der er plads og kapacitet på holdene.

Vi har i 2020 fire hold, der træner fredag og lørdag. Fredag skyder ungdomsholdet. Lørdag er der hold for voksne (læs mere under holdinfo). Vi er max. 12-15 skytter pr. hold.

Når du går på et af foreningens hold, har du mod brugerbetaling mulighed for at selvtræne indendørs i Kedelhallen og på klubbens hyggelige udendørsbane. Banen udendørs er almindeligvis - alt efter vejret - åben for selvtræning alle hverdage og weekender året rundt (undtaget når Kedelhallen holder helligdags- og ferielukket). 
Indendørs kan der selvtrænes de dage, hvor vi klubben har haltider i Store Sal.

 

Generel information om kontingent og holdgebyr
Alle medlemmer betale ved indmeldelse et årskontingent plus holdgebyr for den sæson (kvartal) hvori de starter.

Herefter betaler man sæsonvis (året har 4 sæsoner). Der er familierabat på årskontingentet. 

Derudover betaler alle medlemmer, der også selvtræner, en brugerbetaling (banefee) til dækning af indkøb af skydeansigter og slidtage på baneudstyr og generel vedligeholdelse. Ved at have en politik om delvis brugerbetaling sikrer vi en retfærdig fordeling af medlemmernes bidrag i forhold til slidtage og dermed udgifter til vedligeholdelse og nødvendige nyindkøb. 


PRISER 

– ÅRSKONTINGENT, HOLDGEBYR OG BANEFEE

For at blive medlem skal du betale årskontingent og betale holdgebyr.

Årskontingentet gælder altid for det indeværende kalenderår.

Pris for årskontingent 2018
200 kr. pr. person pr. år
300 kr. for familiemedlemskab pr. år - 2 personer
400 kr. for familiemedlemskab pr. år - 3 personer
500 kr. for familiemedlemskab pr. år - 4 personer


Holdgebyr
Prisen for holdgebyr varierer efter antal træningsgange pr. sæson og efter, om du har eget egnet bueudstyr eller om du vælger at låne bueudstyr af foreningen i opstarten:

Priser voksenhold
Har du eget bueudstyr, koster det 80 kr. pr. træningsgang á 2 timer. Er der eksempelvis 10 x træning i en sæson (ca. 3 mdr.), er holdgebyret for sæsonen 800 kr.

Med lån af foreningens bueudstyr, koster det 120 kr. pr. træningsgang á 2 timer. Du betaler altså 20 kr i timen for lån af bueudstyr. Er der eksempelvis 10 x træning i en sæson (ca. 3 mdr.), bliver holdgebyret for sæsonen 1200 kr. (800 kr + 400 kr. for bueudstyret). 

Hvis du starter på et hold midt i en sæson, reduceres holdgebyret proportionalt med resterende antal træningsgange i den indeværende sæson.

Pris for ungdomsholdet
Vi stiller i en opstartsperiode bueudstyr til rådighed til nye medlemmer på ungdomsholdet. De unge bør dog anskaffer sig sit eget bueudstyr så hutigt som muligt. 

Pris pr. træningsgang er 80 kr.

Når man har fået sit eget bueudstyr, er der en reduktion på 20 kr. pr. træningsgang.


Pris for selvtræning (banefee)
Alle medlemmer, der har eget bueudstyr, og som går på et hold, har mulighed for at selvtræne.
Pris pr. halve time er 15 kr. Betaling sker direkte pr. gang via MobilPay til foreningens 6-cifrede MobilePay nr. 506637 med oplysning om navn, medlemsnummer og antal timer, du har trænet.
Læs mere under Holdinfo.

Indmeldelse i Frederiksberg Bueskydning
FORUDSÆTNING FOR INDMELDELSE ER DELTAGELSE I PRØVESKYDNING OG AFTALE MED TRÆNER OM startdato. Når du har fået tilsagn om plads på et hold, sender du en mail til foreningen med oplysninger om hvilket hold, at det er besluttet du skal gå på samt dine personlige oplysninger med

 

Navn

Adresse

Mail

Mobilnummer

Fødselsdato. 

 

I mailen skal du også skrive, om du har eget bueudstyr eller ønsker at låne foreningens. Når vi har fået din indmeldelse, modtager du en velkomstmail, et medlemsnummer og opkrævning på årskontingent og sæsongebyr. 


Bankoplysninger:
Reg.nr. 9570 Kontonr. 12781504