Generel information

Frederiksberg bueskydning deler hal- og træningsfaciliteter med andre idrætter i Kedelhallen på Nyelandsvej. Træningstiderne bliver tildelt af Frederiksberg Idræts Union fra år til år. 

Vi har i 2020 fire hold, der træner fredag og lørdag. Fredag skyder ungdomsholdet. Lørdag er der hold for voksne (læs mere under holdinfo). Vi er max. 12-15 skytter pr. hold.

Det betyder, at vi har mulighed for at optage nye medlemmer, når der er plads på holdene.

 

Generel information om kontingent og medlemskaber

Alle nye medlemmer betaler ved indmeldelse kontingent for den sæson hvori de starter (den del der resterer af det ingangværende kvartal, hvori man starter). Kontingenter betales kvartalsvis forud for hver sæson. 

Året har således 4 sæsoner: Jan-mar, apr-jun, jul-sept og okt-dec.
 


Indmeldelse i Frederiksberg Bueskydning

FORUDSÆTNING FOR INDMELDELSE ER DELTAGELSE I PRØVESKYDNING OG AFTALE OM STARTDATO. 

Hvis du efter prøveskydning - der er gratis - beslutter dig for at blive medlem af Frederiksberg Bueskydning, og du har fået tilsagn om plads på et hold, sender du en mail til foreningen med oplysninger om hvilket hold, at det er besluttet du skal gå på samt dine personlige oplysninger med

 

Navn

Adresse

Mail

Mobilnummer

Fødselsdato

 

I mailen skal du også skrive, om du har eget godkendt bueudstyr, eller om du ønsker at låne foreningens til at starte med. Når vi har fået din indmeldelse, modtager du en velkomstmail, et medlemsnummer og opkrævning på sæsonkontingent (den del der resterer af det igangværende kvartal, hvor man starter).

 

KONTINGENTER 

A-MEDLEMSKAB:  VOKSEN 280kr/mdl.  - UNGE 190kr/mdl.

Som A-medlem går man på et hold, har adgang til træning i alle bevilgede haltider indendørs samt adgang til udendørsbanen året rundt (unge kun iflg. m/voksen).

I Sæson 3 (jul-sept) er kontingentet nedsat på grund af den længere ferieperiode.

 

A-medlemmer kan for en beskeden pris låne bueudstyr i opstarten (maks. 3 måneder).

Det koster 15kr/tim at låne komplet bueudstyr.

Det er gratis for skytter på ungdomsholdet at låne bueudstyr i opstarten (maks. 3 måneder)

 

B-MEDLEMSKAB (kun voksenmedlemskab med eget bueudstyr) 

150 kr/mdl. - mininum 1 sæson (ét kvartal)

Som B-medlem har man adgang til træning på udendørsbanen ved Kedelhallen i hallens åbningstider året rundt, undtaget når banen er optaget pga. holdtræning eller officielt lukket af anden årsag (se datoer og tidspunkter på aktivitetsplanen på forsiden af foreningens hjemmeside). 

Compoundbuer og - uanset buetype - pile med spidser, der beskadiger Ethafoamskiverne må ikke anvendes!