MEDLEMSKAB

GENEREL INFORMATION 
Frederiksberg bueskydning deler hal- og træningsfaciliteter med andre idrætter i Kedelhallen på Nyelandsvej. Træningstiderne bliver tildelt af Frederiksberg Idræts Union fra år til år. 

I 2020 har foreningen fire hold, der træner hhv. onsdag, fredag og lørdag. Onsdag skyder ungdomsholdet. Fredag og lørdag er der hold for voksne (læs mere under holdinfo). 

Vi er max. 12-15 skytter pr. hold. 

Vi optager nye medlemmer året rundt, hvis der er plads på holdene.
 

GENEREL INFORMATION OM KONTINGENT OG MEDLEMSKABER

Året er opdelt i 4 perioder (kvartaler): Jan-mar, apr-jun, jul-sept og okt-dec. 

Kontingenter betales kvartalsvis forud. 

Starter du i et igangværende kvartal, betaler du for den resterende periode. 


INDMELDELSE I FREDERIKSBERG BUESKYDNING


FORUDSÆTNING FOR INDMELDELSE ER DELTAGELSE I PRØVESKYDNING OG AFTALE OM STARTDATO. 

Hvis du efter prøveskydning - der er gratis - har fået tilsagn om plads på et hold, sender du en mail til foreningen med oplysninger om hvilket hold, du skal gå på samt dine personlige oplysninger:

Hold

Bueudstyr

Navn

Adresse

Mail

Mobilnummer

Fødselsdato

I mailen skal du også skrive, om du har eget godkendt bueudstyr, eller om du ønsker at låne foreningens til at starte med. Når vi har fået din indmeldelse, modtager du en velkomstmail, et medlemsnummer og første kontingentopkrævning.


KONTINGENTER

A-MEDLEMSKAB:  VOKSEN 280kr/mdl.  - UNGE 190kr/mdl.

Som A-medlem går du på et hold og har - når du har eget bueudstyr - adgang til at skyde i alle ugens bevilgede haltider indendørs samt adgang til udendørsbanen året rundt (unge dog kun iflg. m/voksen).

A-medlemmer kan for en beskeden pris låne bueudstyr i opstarten (maks. 3 måneder).

Det koster 15kr/time at låne bueudstyr.

Det er gratis for skytter på ungdomsholdet at låne bueudstyr til holdtræning i opstartsperioden (maks. 6 måneder)

 

B-MEDLEMSKAB (kun voksenmedlemskab med eget bueudstyr) 

150 kr/mdl. - minimum ét kvartal.

Som B-medlem har du adgang til træning på udendørsbanen ved Kedelhallen i hallens åbningstider året rundt, medmindre banen er optaget pga. holdtræning eller officielt er lukket af anden årsag (se datoer og tidspunkter på aktivitetsplanen på forsiden af foreningens hjemmeside). 

Compoundbuer må ikke benyttes på foreningens ethafoamskiver. Pile monteret med skærende spidser eller spidstyper, der ødelægger skiverne, må heller ikke bruges!