Generel information om medlemskab
Frederiksberg bueskydning deler hal- og træningsfaciliteter med andre idrætter i Kedelhallen på Nyelandsvej. Træningstiderne bliver tildelt af Frederiksberg Idrætsunion fra år til år. Det betyder, at vi kun har mulighed for at optage nye medlemmer, hvis og når der er plads og kapacitet på holdene.

Vi har i 2019 fire undervisningshold, der træner fredag og lørdag. Fredag er ungdomsdag. Lørdag er der hold for voksne (læs mere under holdinfo).  Vi er max. 12-15 skytter pr. hold, hvilket betyder, at foreningens kapacitetsgrænse er 60 skytter (2019).

Som medlem i Frederiksberg Bueskydning har du mod betaling af en banefee (timebetaling) mulighed for at selvtræne på foreningens udendørsbane. Ligeledes er det muligt at selvtræne på et afmærket område i Store Sal på de dage og tidspunkter, hvor der er holdtræning. Da vi har begrænset hal- og træningskapacitet, er selvtræning kun et tilbud til medlemmer, der har eget bueudstyr, og som går på et hold.

Generel information om kontingent og holdpriser
Alle medlemmer betaler ved indmeldelse et årskontingent samt et holdgebyr pr. sæson. Der er familierabat på årskontingentet. Derudover betaler alle medlemmer, der selvtræner, en banefee til vedligeholdelse af foreningens skiver og øvrige baneudstyr. Ved at have en politik om delvis brugerbetaling sikrer vi en retfærdig betalingsmodel, hvor medlemmernes bidrag til vedligeholdelse og køb af baneudstyr afspejler, hvor ofte de træner. 


PRISER – ÅRSKONTINGENT, HOLDGEBYR OG BANEFEE

For at blive medlem skal du været optaget på et hold og betale årskontingent. Årskontingentet gælder altid for det indeværende kalenderår.

Pris for årskontingent 2018
200 kr. pr. person pr. år
300 kr. for familiemedlemskab pr. år - 2 personer
400 kr. for familiemedlemskab pr. år - 3 personer
500 kr. for familiemedlemskab pr. år - 4 personer


Holdgebyr
Prisen for holdgebyr varierer efter antal undervisningsgange pr. sæson og efter, om du har eget bueudstyr:

Priser voksenhold
Har du eget bueudstyr, koster det 80 kr. pr. undervisningsgang (prisen inkluderer 2 timers undervisning og brug af banefaciliteter). Er der eksempelvis 10 undervisningsgange i en sæson, er holdgebyret 800 kr.

Låner du foreningens bueudstyr, koster det 120 kr. pr. undervisningsgang (prisen inkluderer 2 timers undervisning, brug af banefaciliteter samt komplet bueudstyr). Er der 10 undervisningsgange i en sæson, er holdgebyret 1200 kr.

Hvis du begynder på et hold midt i en sæson, kan der efter aftale ske en reduktion af holdgebyret.

Børne-ungehold
Vi stiller gratis bueudstyr til rådighed på børne/ungdomsholdet. Vi anbefaler dog, at man anskaffer sig sit eget bueudstyr så hutigt som muligt. Pris pr. undervisningsgang er 80 kr. (prisen inkluderer 2 timers undervisning, brug af banefaciliteter samt komplet bueudstyr). Når man har fået sit eget bueudstyr, er der en reduktion på 20 kr. pr. undervisningsgang.


Pris for selvtræning (banefee)
Alle medlemmer, der har eget bueudstyr, og som går på et hold, har mulighed for at selvtræne.
Pris pr. halve time er 15 kr. Betaling sker direkte pr. gang via MobilPay til foreningens 6-cifrede MobilePay nr. 506637 med oplysning om navn, medlemsnummer, dato og antal timer, du har trænet.
Medlemmer der ikke har MobilPay skriver sig i banebogen og modtager herefter en opkrævning to gange om året.  


Betaling af holdgebyr og årskontingent
Når du har fået tilsagn om plads på et hold, sender du en mail til foreningen med oplysninger om hvilket hold, du skal gå på samt dine personlige oplysninger med navn, adresse, mail, mobil og fødselsdato. I mailen skal du også skrive, om du har eget bueudstyr eller skal låne foreningens. Når vi har fået din indmeldelse, modtager du en opkrævning og et medlemsnummer. 


Bankoplysninger:
Reg.nr. 9570 Kontonr. 12781504

Velkommen som medlem i Frederiksberg Bueskydning
Du bedes venligst udfylde og sende 
dine kontaktoplysninger.
Så sørger vi for at oprette dig i vores medlemskartotek.