I Frederiksberg Bueskydning har vi et mål om at skabe dygtige og glade bueskytter uanset alder, køn og hvilken form for bueskydning, du interesserer dig for.

Vi ønsker også at opdyrke en stærk og identitetsskabende holdkultur, hvor fællesskabet er med til at styrke indlæringen. Derfor underbygger vi løbende en undervisningsform, der imødekommer vores helhedssyn. Det er vigtigt, at træningsform og -indhold er udviklende og bidrager til, at hver enkelt kan udvikle sig med afsæt i sit niveau og i den hastig, som er mulig.

Der undervises både i de tekniske færdigheder og i de mentale processer. Kombineret med niveau-afstemt praktisk og teoretisk instruktion bruger vi vidensdeling og gensidig coaching til at styrke holdsynergien og den personlige udvikling.