Indmeldelse

Det er en forudsætning for indmeldelse, at du har deltaget i intro/prøveskydning og efterfølgende har aftalt en startdato. Hvis du efter intro/prøveskydning 

– der er gratis – har fået tilsagn om medlemskab, skal du sende du en mail til [email protected] med nedenstående oplysninger. 

Kopier evt. listen og indsæt den med udfyldte oplysninger. Når vi har modtaget din mail med ønske om indmeldelse modtager du efterfølgende en 

velkomstmail med praktiske oplysninger, dit medlemsnummer m.v. samt førstekontingentopkrævning, der skal betales før første træning. 

 

Liste med nødvendige oplysninger:

·  Fulde navn: 

·  Adresse inkl. postnummer og by: 

·  E-mailadresse: 

·  Mobilnummer: 

·  Fødselsdato ( ikke CPR nr.) : dag/måned/år

·  Skal låne bueudstyr / Har eget godkendt bueudstyr


Disse oplysninger er også nødvendige ved indmeldelse af ungdomskytter 12-17 år:


·  Fuldnavn på kontaktpersonen

·  E-mailadresse på kontaktpersonen

·  Mobilnummer på kontaktpersonen 


Nye skytter 18+ år (mindre end 12 mdr.s medlemskab) træner lørdage mellem kl 12:00 til 14:00, med mindre andet er aftalt. Det er muligt, at låne 

klubbens bueudstyr i maksimalt 3 måneder (børn og unge dog i 6 måneder).